Umundurowanie zimowe

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

Czego dotyczy norma PN-EN 343?

Standard określający wymagania dotyczące ubioru ochronnego w kontekście odporności na przenikanie pary wodnej. Ten standard koncentruje się na dwóch istotnych cechach:

  • - Przepuszczalność powietrza (przewiewność)
  • - Odporność na wodę

Każdy z tych elementów jest oceniany w skali od 1 do 3, gdzie 3 reprezentuje najlepszą ochronę. Na przykład, kurtka opisana jako "EN 343 3:3" oferuje maksymalną zabezpieczenie zarówno przed namoknięciem, jak i przegrzaniem ciała (wysoka przewiewność).

Co oznacza, że produkt jest zgodny z normą PN-EN ISO 20471 lub normą zastępującą?

Norma PN-EN ISO 20471 to międzynarodowa norma dotycząca odzieży o wysokiej widoczności, która została opracowana w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników na miejscach pracy. Oznaczenie, że produkt jest zgodny z normą PN-EN ISO 20471, oznacza, że spełnia określone wymagania związane z właściwościami odblaskowymi i fluorescencyjnymi, co pozwala na zwiększenie widoczności osoby noszącej tę odzież, zwłaszcza w trudnych warunkach, takich jak słabe oświetlenie czy niekorzystne warunki atmosferyczne.

Co oznacza, że produkt jest zgodny z normą PN-EN 14058?

Norma europejska PN-EN 14058 odnosi się do odzieży ochronnej mającej na celu zabezpieczenie przed chłodem i niskimi temperaturami. Określa ona kryteria dla ubrań ochronnych stosowanych w miejscach, gdzie występuje chłodne powietrze, z wyłączeniem sytuacji związanych z zanurzeniem w wodzie, opadami deszczu, wilgotnością czy wysiłkiem prowadzącym do znacznego pocenia.

Bluza zatwierdzona zgodnie z PN-EN 14058 spełnia wymogi tej normy, takie jak:

  • - Izolacja termiczna – bluza powinna utrzymywać właściwą izolację cieplną w celu zachowania ciepłoty ciała.
  • - Przewodzenie powietrza – bluza powinna pozwalać na właściwą cyrkulację powietrza, aby uniknąć przegrzewania się i pocenia.
  • - Odporność na wodę – mimo że norma nie obejmuje ochrony przed opadami czy wilgocią, niektóre produkty mogą oferować ograniczoną odporność na wodę.
  • - Znaki i informacje użytkowe – bluza musi być właściwie oznakowana zgodnie z normą, wraz z instrukcjami dotyczącymi właściwego użytkowania i pielęgnacji.

Należy pamiętać, że zgodność z normą PN-EN 14058 nie gwarantuje ochrony przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak bardzo niskie temperatury czy ulewny deszcz. Zaleca się dobranie odzieży ochronnej w zależności od specyficznych warunków, w jakich ma być używana.