Kontakt/Dojazd

W DNIACH OD 09.08 DO 22.08.2021 POSTÓJ FIRMY REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ W TYM CZASIE PO 23.08.21 R.

ZAMÓWIENIA TYLKO W SKLEPIE ON-LINE

AKATEX Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 34
43-300 Bielsko-Biała
Polska

Centrala
tel/fax 33 499-29-99

Sposoby porozumiewania się
1) Pisemnie na adres  Akatex Sp. z o.o. , ul. Juliusza Słowackiego 34,
43-300  Bielsko – Biała
2) Za pomocą poczty elektronicznej Główny adres e-mail / sekretariat:  akatex@akatex.pl
Dział handlowy / zamówienia: zamowienia@akatex.pl 
3) Telefonicznie na numer Sekretariat 33 49-92-999
Dział handlowy / zamówienia 33 49-92-999 wewn. 21
mobile 602-346-347
w godzinach pracy od poniedziałku do piątku
od 7:00 – 15:00

uwaga od dnia 09.08 do dnia 22.08.2021 postój firmy
4) Faksem na numer 33 49-92-999 wewn. 26

Konto ING Bank Śląski :  69 1050 1070 1000 0090 3138 1362