Umundurowanie letnie

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

Co oznacza, że produkt jest zgodny z normą PN-EN ISO 20471 lub normą zastępującą?

PN-EN ISO 20471 to międzynarodowa norma dotycząca widoczności, która odnosi się do wymagań dotyczących odzieży o wysokiej widoczności.

Głównym celem tej normy jest zapewnienie widoczności pracowników w trudnych warunkach, tak aby mogli być łatwo zauważeni przez kierowców pojazdów lub operatorów maszyn, zarówno w ciągu dnia, jak i nocy.

Jeżeli produkt jest zgodny z normą PN-EN ISO 20471, oznacza to, że spełnia określone kryteria dotyczące widoczności. Kryteria te obejmują specyfikacje dotyczące kolorów fluorescencyjnych (żółty, pomarańczowy lub czerwony), materiałów odblaskowych oraz minimalnej powierzchni, którą te materiały muszą pokrywać na odzieży.

Ważne jest jednak zauważenie, że samo spełnienie wymogów normy PN-EN ISO 20471 nie gwarantuje bezpieczeństwa w każdych warunkach. Bezpieczeństwo pracowników zależy również od innych czynników, takich jak odpowiednie szkolenie, właściwe procedury bezpieczeństwa i używanie dodatkowego sprzętu ochronnego, jeśli jest to konieczne.

Czego dotyczy norma PN-EN 343?

Standard określający kryteria dla ubrań ochronnych pod kątem odporności na przenikanie pary wodnej. Dwa główne wskaźniki, na które ten standard zwraca uwagę to:

  • - Przepuszczalność dla powietrza (respiracja tkaniny)
  • - Odporność na wodę

Każdy z tych elementów jest oceniany na skali od 1 do 3, gdzie 3 symbolizuje największy stopień ochrony. Na przykład, kurtka opisana jako "EN 343 3:3" gwarantuje maksymalną ochronę zarówno przed przemoknięciem, jak i przegrzaniem organizmu (znakomita przepuszczalność powietrza).

Czy na odzieży możecie naszyć dodatkowe oznakowanie graficzne?

W tym celu prosimy o kontakt.