Podczas nagrania filmu realizowanego przez firmę RATLINE