VIII Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Oświęcim – Brzezinka, 6 września 2008